Tarihçe  
600 yıllık hanedanın son tanığı
Son halife Abdülmecit Efendi’nin Dolmabahçe Sarayı’ndaki  on bini  aşkın kitaptan oluşan kütüphanesinin envanterinde geziyoruz ve kütüphanede dönemin kupür ajansı“Argüs” tarafından gönderilmiş gazete kupürlerine rastlıyoruz. Argüs'un o dönemin Medya Takip Ajansı veya o günlerin deyimi ile “Kupür Ajansı” olduğunu söyleyebiliriz. Abdülmecid Efendi sürgün edildikten sonra Argüs, aylık abonman karşılığında halifeliğin kaldırılışı ile ilgili gazete yazılarını keserek kendisine göndermiştir.
 
Abdülmecit Efendi’nin özel katibi Şair Nigar hanımın oğlu Salih Keramet Nigar Bey 10.Mart.1924 yılında İsviçre’nin Montreux şehrindeki Territet kasabasında tuttuğu günlüğünde şöyle diyor:
 
“Efendimize çekilen telgraflarla, gönderilen mektup ve gazeteleri sabahleyin getirdiler. Önceden aldığımız emir gereğince hepsini açtık, gözden geçirdik, sıraladık ve arzetmek için huzura çağırılmamızı bekledik. 
Telgraflar Mısır, Hindistan ve Endonezya Müslümanları adına çekilmişti. Türkiye'de hilafetin kaldırılmasından duydukları derin üzüntüyü bildiriyor, dini önderleri tarafından aydınlatılma dileğinde bulunuyorlardı. 
Mektuplar ve matbûatlar hep yakın yerlerden yollanmıştı. Bunların arasında en çok ilgimizi çeken Argüs adlı bir matbuat ajansının abonman teklifi oldu. Hilâfetin Türkiye’den kaldırılması kararına dair bir aralık çıkmış gazete yazılarını efendimize kesik parçalar şeklinde yollayan bu ajans, aylık abonman bedeline karşılık, böyle gazete ve dergi kesiklerini haftadan haftaya gönderebileceğini haber veriyordu.”
 
Argüs hizmet hayatını 1920’ lerin başında kupür ajansı olarak sürdürür,
 
1928 yılından bu yana mevzuat çevirileri yapmaya başlar. Özellikle İstanbul’ da ki iş hayatı Cumhuriyet’in kuruluşu ile yenilenen mevzuata Argüs kanalı ile Fransızca dilinde ulaşır. Ticaret kanunları, vergi kanunları, borçlar kanunu, medeni kanun, ceza kanunu vb. gibi bir çok ana kanun, bunlara bağlı mevzuat, Argüs aboneleri için hazırlanarak raflarda yer alır. Yeni ticaret anlaşmaları ve özellikle ithalat ve ihracat kotalarının çevirileri Bankalar Caddesi ve Pera iş piyasasının çok önemli ihtiyacıdır.
Fransızca’ ya çeviri faaliyeti 1949’lara kadar sürer. 2. Dünya Savaşından sonra değişen dünya taleplerinin gereği olarak İngilizce çeviri hizmeti başlamıştır. 
 
Argüs bu hizmeti günümüzde sadece İngilizce olarak vermektedir.
 
1970 yılında Argüs’ün ortaklık yapısı ve TBMM kararı ile ticari unvanı, Türk Argüs Ajansı olarak değişmiştir.70'li yıllara kadar  kurucusu Tevfik ORMAN ile birlikte anılan Argüs bundan böyle ERKURT ailesi ile yaşamını sürdürecektir.
 
 

 

ARGÜS Tercüme Ajansı

 

Maden Mahallesi, Donanma Sokak, No:22

Büyükada - Adalar / İstanbul

  •     TELEFON : (0216) 450 29 01
  • (0216) 450 29 02
  • FAKS : (0216) 450 29 03
2016 Argüs - Tüm hakları saklıdır. kalem izi